โรงเรียนเรามีกฎให้ตัดผมสั้นประมาณติ่งหูแต่ถ้าเป็น มัธยมเลยติ่งหูมานิดนึงบางคนลืมตัดผมมาก็ถูกทำโทษหรือโดนจับตัดผม