โรงเรียน เทศบาลแหลมฉบัง1 บังคับให้เด็กตัดผมเท่าครึ่งติ่งหู เราเคยโดดนมาแล้ว เสียความมั่นใจมาก หรือบางทีถ้าใครไม่ตัดก็จะให้ชั่งตัดผมมาแล้วหลังเที่ยงที่กินข้าวเสร็จต้องรับไปนั่งตัดผม ซึ่งเรารู้สึกว่ากฏนี้มันแย่มาก อยากให้ยกเลิกการตัดผมสักที