ในวันจันทร์​เรามักพบเด็กนักเรียนถูกกร้อนผม และใบหน้าของเขาเหล่านั้นแสดงถึงความไม่มั่นใจและอับอาย​