ให้เด็กตัดผมทำให้เกิดเสียความมั่นใจในการใช้ชีวิต ควรให้ไว้มากกว่าติ่งหู แต่เรียบร้อยมีความเป็นระเบียบ ผู้ชายรองทรงแต่ไม่ยาวจนน่าเกลียดและไม่สั้นเป็นทรงนักเรียน