ให้แยกแยะช่วงเวลา คนโตเท่านั้นที่จะบอกเขาว่าที่ตัดเพราะอะไร เรื่องสิทธิเสรีภาพมันใช่มันเป็นของทุกคน แต่ที่ทำมันคือมาตรฐานการเป็นระเบียบขององค์กร สถาบันนั้นๆๆมันไม่ใช่การริดรอนเสรีภาพ ต้องแยกแนะนำ พวกคนที่มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็ควรเอาสิ่งที่ดีมาแนะนำ แต่อย่าเอาวัตนธรรมของเขามาใช้ในรูปแบบของคนไทย ควรแนะนำเขาอย่าเอามาเปลี่ยนแปลงสิ่งดีงามของคนไทย