ไปเรียนโรงเรียนที่เขาอนุญาตให้ไว้ผมยาว ก่อนสมัครพ่อแม่และตัวนักเรียนอ่านระเบียนการก่อนว่ามีมาอย่างไร อย่ามาโฆษณาดราม่าอย่างนี้