ไม่คิดเลยว่า Dove จะให้ความสนใจเรื่องนี้ “สุดยอดครับ” 👍🏻👍🏻