ไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่สมควรถูกบังคับตัดผมให้สั้น เพราะมันคือสิทธิ์ของทุกคนที่เลือกทรงผมที่ใช่