ไม่อยากให้มีกฏระเบียบตัดผมสั้นค่ะเด็กเรียนดีไม่ดีไม่ยุที่ทรงผม