ไม่อยากให้มีการบังคับไว้ทรงตามกฎของโรงเรียน กาาได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำก็เป็นการส่งเสริมให้เรียนรํ้ฝฝฝฝฝ