ไม่เคยโดนแต่อยากให้มันหายไปการกลอดผมนักเรียนมันไม่ควรทำป่ะ