ไม่ใช่แค่การตัดผมอ่ะแต่อะไรก็ตามที่ทำให้เราเสียความมั่นใจก็ไม่ควรบังคับค่ะ