ไว้ผมทรงอะไรก็เป็นสิทธิของเรา มันไม่มีผลกระทบกับการเรียนหรือนิสัยเลย ทำไมต้องบังคับ